Stowarzyszenie Akademia Sportu, powstało w 2017 roku. Misją organizacji jest promocja piłki ręcznej i aktywności wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i trenerów.

Działamy na terenie całej Polski. To my zainicjowaliśmy unikalne projekty adresowane do dzieci, młodzieży i rodziców, m.in.: Akademia Małych Mistrzów, Trenuj z Mistrzem – obozy sportowe.

Największa lekcja WF-U

Największa Lekcja WF-u - to projekt dedykowany uczniom szkół podstawowych. Celem projektu jest zachęcenie najmłodszych do regularnego uczestnictwa w szkolnych zajęciach wychowania fizycznego i podnoszenia fizycznej sprawności.

My wskazujemy ścieżki, Wy wybieracie drogę

Projekt "My wskazujemy ścieżki Wy wybieracie drogę – STOP PRZESTĘPCZOŚCI", ma na celu wsparcie informacyjne analityczne i monitoringowe sieci przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Akademia Małych Mistrzów

Akademia Małych Mistrzów jest narodowym projektem szkoleniowym, uruchomionym w 2012 roku we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Inicjatywa z sukcesem promuje piłkę ręczną i aktywny styl życia wśród uczniów szkół podstawowych

Obozy sportowe

Obozy sportowe mają temat przewodni którym jest piłka ręczna. Nad realizacją programu czuwa specjalnie wykwalifikowana kadra instruktorów i opiekunów.

I Ogólnopolski Festival Sportów Plażowych

To tygodniowe sportowe święto, podczas którego każdy znajdzie coś dla siebie. Każdy dzień Festivalu to mnóstwo atrakcji dla każdego w każdym wieku i różnym stopniu zaawansowania.

Artur Siódmiak Summer Tour

Coroczna, jednodniowa impreza sportowa dla całych rodzin.

Kids Handball 1x1

Twoje dziecko lubi aktywność fizyczną? Zapisz je do turnieju Kids Handball 1x1, to wspaniała zabawa dla całej rodziny

Letnia Największa Lekcja WF-u

Letnia Największa Lekcja WF-u to projekt, który jest dla Nas szczególny. To dzięki niemu zachęcamy uczniów Szkół Podstawowych do czynnego udziału w szkolnych lekcjach wychowania fizycznego.

Szkolna Lekcja WF-u

Zwolnienia z wf-u są dziś wielkim problemem wśród uczniów. Poprzez realizację szkolnych lekcji wychowani fizycznego chcemy pokazać, że każdy może brać w nich czynny udział bez względu na stopień zaawansowania.

Młodość, prawo i odpowiedzialność.pl

Film, który powstał z realizacji projektu „My wskazujemy ścieżki, Wy wybieracie drogę” ukazuje sylwetki młodzieży przebywającej w zakładach poprawczych i ośrodkach wychowawczych. Młodzieży często wykluczonej społecznie, która dzięki swojemu zaangażowaniu i determinacji, a także pomocy wybitnych przedstawicieli sportu i kultury przełamuje bariery na drodze do innego, lepszego życia.

Konferencja przez sport do praworządności

Konferencja przez sport do praworządności – aspekty prawne i społeczne w kontekście nieletnich i młodocianych sprawców czynów zabronionych

Przez Sport do Praworządności

Projekt ma na celu upwrzechnienie idei, postaw i wzorców poprawnej postawy społecznej w sporcie i życiu. Młodzież zdobywa praktyczną świadomość prawną, oraz w przystępny sposób uświadamia się go o zagrożeniach dorosłej rzeczywistości.

Be Alive Never give up

Dzięki Funduszowi Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości Stowarzyszenie Akademia Sportu rozpoczęła realizację projektu „BE ALIVE and Never Give up vol.2” .

Projekty realizujemy przy współpracy z:

Szkolna 7

83-307 Kiełpino

tel. 695 513 059

stowarzyszenieakademiasportu@gmail.com