Stowarzyszenie Akademia Sportu wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości realizowało w  2017 roku projekt  „BE ALIVE and Never Give up”

BE ALIVE and Never Give up jest projektem profilaktyczno- sportowym skierowanym do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i stanowi odpowiedź na to zapotrzebowanie, a przez kształcenie pro-zdrowotnych postaw skupia się na uczeniu umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z napięciami oraz stresem, pokazuje jak pracować w grupie i osiągać postawione cele. Pokazuje wzorce godne naśladowania oraz informuje jakie młodzież ma prawa i obowiązki oraz gdzie w sytuacjach kryzysowych może szukać pomocy.

Dzięki Funduszowi Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości Stowarzyszenie Akademia Sportu rozpoczęła realizację projektu „BE ALIVE and Never Give up vol.2” .

Pilotażowe eventy, które odbyły się w grudniu 2017r. pokazały bardzo duże zainteresowanie tym projektem wśród podopiecznych  , a szkoły i ośrodki wychowawcze zabiegały o jego realizację w ich siedzibach. Realizując wszystkie w/w przedsięwzięcia organizatorzy zauważyli, iż dzieci i młodzież, która przystępuje do takich działań bardzo często boryka się z wieloma problemami w tym związanymi z uzależnieniami, przemocą będąc bez i pośrednio narażoną na kontakt z przestępczością, ale dopiero realizacja tego projektu pokazała jaka jest skala potrzeb w tym zakresie.

 

Na projekt „BE ALIVE and Never Give up vol.2” składa się 20 eventów (każdy w innym ośrodku) organizowanych pod taką samą nazwą. Każdy opracowany event prowadzony jest przez konferansjera i odbywa się zgodnie z następującym schematem: moderowane rozmowy ze znanymi sportowcami, psychologiem, prawnikiem, przedstawicielem instytucji ładu publicznego oraz jako punkt kulminacyjny trening realizowany zbiorowo oraz w podgrupach z udziałem wszystkich uczestników spotkania. Dodatkowe elementy eventu to: udostępnienie alkogogli pokazujące jak wielkim zagrożeniem są używki czy wspólne zdjęcie z idolami, dokumenty i gadżety zaświadczające, że młody człowiek brał udział w takim wydarzeniu. Są to przedmioty, które po spotkaniu są wartością i powodem do dumy dla młodych ludzi.

kontakt

Szkolna 7

83-307 Kiełpino

tel. 695 513 059

stowarzyszenieakademiasportu@gmail.com