Projekt „My wskazujemy ścieżki Wy wybieracie drogę – STOP PRZESTĘPCZOŚCI”, ma na celu wsparcie informacyjne analityczne i monitoringowe sieci przeciwdziałania przyczynom przestępczości. poprzez działania prowadzone dwutorowo: organizowanie przedsięwzięć informacyjnych z udziałem autorytetów, których życiorys może być swoistym wzorcem godnym naśladowania. Każdy event przybierze następujące ramy: moderowane rozmowy ze znanymi prelegentami oraz dodatkowo trening realizowany zbiorowo z udziałem wszystkich uczestników spotkania. Każdy uczestnik otrzyma informator ” Ja jednak wybieram drogę w prawo”, który ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak i rodzinom osób z dysfunkcją społeczną jak ważnym elementem jest edukacja o praworządności za pomocą sportu, jakie korzyści z tego płyną, oraz pamiątkową koszulkę z nadrukiem. Akcja zawiera cele nadrzędne jakimi są ograniczenie liczby przestępstw oraz fake newsów pojawiających się w Polsce. Cały projekt ma za zadanie upowszechnianie zapisów prawa w celu edukowania w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz obowiązującą wykładnią prawa. Uważamy iż, realizacja tego projektu jest niezwykle istotna ponieważ, im prędzej rozpocznie się taką edukację wśród społeczeństwa dodatkowo popartą autorytetami, tym większa szansa na stworzenie właściwego schematu wartości. A efektem finalnym akcji będzie znaczny wzrost osób odpowiedzialnych, przestrzegających prawa, oraz odpornych na manipulację i dezinformację użytkowników przestrzeni wirtualnej i tym samym widoczny w statystykach spadek liczby cyberprzestępstw.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

kontakt

Szkolna 7

83-307 Kiełpino

tel. 695 513 059

stowarzyszenieakademiasportu@gmail.com