Zarząd Stowarzyszenia Akademia Sportu Artura Siódmiaka.
Dane osób wchodzących w skład organu:

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Akademia Sportu Artura Siódmiaka

Edyta Herbasz
tel. 695-513-059
mail: stowarzyszenieakademiasportu@gmail.com

 


 

Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Akademia Sportu Artura Siódmiaka

Artur Siódmiak

 


 

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Akademia Sportu Artura Siódmiaka

Maciej Pieńczewski

 


 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Akademia Sportu Artura Siódmiaka

Dane osób wchodzących w skład organu:

1) Kamila Loll – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Akademia Sportu Artura Siódmiaka

2) Emil Kożuchowski

3) Andrzej Saramak

kontakt

Szkolna 7

83-307 Kiełpino

tel. 695 513 059

stowarzyszenieakademiasportu@gmail.com